Na het onderzoek

Na het expertise-onderzoek duurt het even voordat de concept-rapportage wordt afgerond door de onderzoekend arts. In enkele gevallen is het bijvoorbeeld nog nodig om externe medische informatie (huisarts, medisch specialist, etc.) op te vragen. Indien het concept-rapport gereed is, ontvangt u deze met een begeleidende brief met instructies. Het concept-rapport bevat het volledige rapport, inclusief alle bevindingen, samenvatting, beschouwing en beantwoording van de vragen.

U heeft recht op inzage van de concept-rapportage (het inzage-recht). U mag feitelijke onjuistheden die betrekking hebben op naam, adres, geboortedatum in de concept-rapportage laten verbeteren, dit is het correctie-recht. De bevindingen ten tijde van onderzoek, de conclusie en de mening hierover van de onderzoekend arts, vallen niet onder het correctie-recht. Het is uiteraard toegestaan om uw mening op te schrijven en deze kan aan de uiteindelijke rapportage (het definitieve rapport) worden toegevoegd als bijlage. Op deze wijze kunnen de betrokken partijen van uw mening aangaande de concept-rapportage kennis nemen.

Bij sommige onderzoeken geldt het blokkerings-recht, dit geldt voor bepaalde verzekeringen. Het blokkeringsrecht houdt in dat u, na het lezen van de concept-rapportage, kunt besluiten het doorzenden van het concept-rapport naar de opdrachtgever(s) te blokkeren. Let op, het blokkeren van een expertise-rapport kan voor u belangrijke consequenties hebben. Voordat u besluit tot het blokkeren van een expertise-rapport adviseren wij u daarom eerst uitgebreid te overleggen met uw belangenbehartiger/adviseur.