Kort gericht onderzoek

Soms heeft u als medisch adviseur of verzekeringsmaatschappij geen behoefte aan een uitgebreid expertise-onderzoek maar volstaat een kort gericht onderzoek. Ook hiervoor bent u aan het goede adres bij Amsterdam Expertises.

Wilt u meer informatie? Stuur een e-mail naar info@amsterdamexpertises.nl